Mozitalia


Abbadia a Isola, Siena, Italy
murdercycles:

Dmitri Kessel checks out the Alfa-Romeo assembly line in 1948
Life Archive

murdercycles:

Dmitri Kessel checks out the Alfa-Romeo assembly line in 1948

Life Archive

ellyzen:

Dashing. The human condition, Morrissey. 

ellyzen:

Dashing. The human condition, Morrissey.